Nawigacja

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
  ul. Spacerowa 31
  26 – 110 Skarżysko – Kamienna
 • (0-41) 251-10-41

Wtorek 16.09.2014

Wiadomości

 • 25 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dogoterapii. Od października 2013 roku do czerwca 2014 cyklicznie, co dwa tygodnie podopieczni internatu SOSW nr 2 uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z udziałem trzech psów rasy Golden Retriever: Suzi, Dżaga oraz Felek. Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy pp Liliany Marczak oraz Karola Janiszewskiego. Prowadziły je panie z kieleckiego Ośrodka Rekreacji „Maag”. Wychowankowie biorący udział w sesjach dogoterapeutycznych to: Jakub Kosno, Radosław Pióro, Jakub Lisowski, Daniel Obertyński, Konrad Małecki, Piotr Aniszewski, Dawid Madej, Dawid Jakubiak, Kewin Żmuda, Karol Thiel, Grzegorz Wijata, Emil Zardzewiały, Ryszard Flak, Wiktoria Kowalska, Karol Majewski-Bazinga, Hubert Janecki, Mateusz Kruk, Błażej Szuma oraz Jacek Dulęba. Za pomoc w sfinansowaniu zajęć dziękujemy panu Mirosławowi Koci – właścicielowi firmy PHHDiP Mat Bud, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom „PRAXIS” oraz Spółdzielczemu Bankowi w Suchedniowie. Od września 2014 roku dalsza kontynuacja zajęć z udziałem: Suzi, Dżagi oraz Felka…………

 • 21.06.2014

  21 czerwca  nasi wychowankowie pod opieką p. Marcina Szweda uczestniczyli w imprezie „Motoserce" organizowanej przez kluby motocyklowe Road Runners MC i Daggers MC. Podczas wspaniałej zabawy mieliśmy okazję zobaczyć między innymi: pokazy jazdy ekstremalnej na motocyklach, na rolkach, wystrzały z armaty, pokaz ratownictwa medycznego, pokaz karate oraz występy zespołów tanecznych. Wszyscy świetnie się bawili przy dźwiękach muzyki lokalnych artystów.

 • 17.06.2014

  17 czerwca drużyna nieprzetartego szlaku działająca w naszym ośrodku oraz wychowankowie grup wychowawczych I, VI, VII wzięli udział niecodziennej wycieczce do „Spichlerza Regionalnego”. To nietypowe „muzeum” to nowa turystyczna propozycja o charakterze edukacyjno-kulturalnym Państwa Elżbiety i Włodzimierza Jach ze Skarżyska Kościelnego. Dzięki  ich paniałej gościnności  mogliśmy poznać gromadzone przez nich od lat stare przedmioty związane z tradycjami regionu powiatu skarżyskiego . W tradycyjnej scenerii dawnej wsi świętokrzyskiej zobaczyliśmy przedmioty codziennego użytku, gospodarstwa domowego, narzędzia pracy, odzież itp. Za wspaniałe spotkanie z historią pani Elżbiecie Jach serdecznie dziękujemy!!!!!  Organizatorami wycieczki były pp. E. Zagdan-Łabuda i J. Mączka.

Statistics

Ilość odwiedzin: 12957

Słonecznych wakacji życzy kadra SOSW nr 2 :)

 

5 lat Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w SOSW Nr 2

Prezentacja Przedszkola

Prezentacja Przedszkola "Pod słoneczkiem" SOSW Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Nabór 2014/2015

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku- Kamiennej 


ul. Spacerowa 31

ogłasza nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2014 / 2015

do specjalistycznych szkół działających w ramach placówki


 

Dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone w tym autyzm) proponujemy:

Ø Diagnozę

 - w Punkcie Konsultacyjnym dla Dzieci z Autyzmem

Ø Terapię

 - w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Ø Edukację

 - w Oddziale Przedszkolnym

 - oraz w szkołach: Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy 
 

( w każdej 4-osobowe klasy dla dzieci z autyzmem, 6-8 osobowe dla innych dysfunkcji)

 

Kandydaci spoza Skarżyska-Kam. mają możliwość zamieszkania w Internacie działającym przy Ośrodku, czynnym w systemie opieki całodobowej, w którym funkcjonują małe grupy wychowawcze (4-6 osobowe).

 

Naszym atutem jest:

   1. wykształcona kadra specjalistyczna – pracują u nas specjaliści oligofrenopedagodzy, specjaliści terapii autyzmu, logopedzi, rehabilitanci ruchowi, specjaliści integracji sensorycznej
   2. bardzo dobre wyposażenie placówki – pracownie m.in. integracji sensorycznej, sala polisensoryczna, sala gimnastyki korekcyjnej, pracownia komputerowa, gospodarstwa domowego, pracownia techniczna i inne.
   3. miła i serdeczna atmosfera, której sprzyjają:

Ø mała liczebność uczniów w zespołach klasowych

Ø dostosowanie jadłospisu stołówki internatu dla potrzeb dzieci z dietami – nasza dietetyczka opracowuje m.in. diety dla dzieci z celiakią, mukowiscydozą, candidiazą i różnymi alergiami pokarmowymi

Ø indywidualne podejście do każdego dziecka – indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, duża liczba zajęć z rewalidacji indywidualnej, możliwość rozwijania mocnych stron wychowanka dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: Sekcja Olimpiad Specjalnych „Buziaki”, drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku, oraz różne koła zainteresowań

Ø Akademia dla Rodziców – spotkania z psychologiem, pedagogiem, terapeutą rodzinnym oraz innymi specjalistami wspierającymi rodzinę w procesie wychowania i opieki

   4. Systematyczna współpraca z Fundacją „SYNAPSIS” – wiodącą placówką w dziedzinie autyzmu w Polsce.

 

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS”, którego działalność statutowa jest nakierowana na niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Stowarzyszenie „PRAXIS” jest członkiem Rady Porozumienia Autyzm-Polska.

 

Od wielu lat organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla naszych wychowanków i ich rodzin – wyjeżdżamy m.in. do Jarosławca, Dąbek i innych ośrodków nad morzem.

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
  ul. Spacerowa 31
  26 – 110 Skarżysko – Kamienna
 • (0-41) 251-10-41

Galeria zdjęć