• WWRD, Punkt Konsultacyjny

     • Punkt Konsultacyjny Dla Osób z Autyzmem i ich Rodzin

     • Punkt Konsultacyjny Dla Osób z Autyzmem i Ich Rodzin
      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
      w Skarżysku-Kamiennej
      ul.Spacerowa 31


      Kto może korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego ?
      Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla wychowanków SOSW nr 2 oraz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi dysfunkcjami rozwojowymi niebędących wychowankami Ośrodka.
      Organizacja Punktu Konsultacyjnego:
      •punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych,
      •przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym odbywają raz w tygodniu, w środę od godz. 15.00

      •terminy wizyt należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście z pracownikiem punktu

       

       

      Punkt Konsultacyjny Dla Osób z Autyzmem i Ich Rodzin oferuje diagnozę autyzmu i zespołu Aspergera.

      Diagnoza obejmuje:

      • Pogłębiony wywiad diagnostyczny z opiekunami/rodzicami dziecka,
      • obserwacja diagnostyczna dziecka przez pedagoga i  psychologa
      • omówienie i przekazanie opinii pedagogiczno - psychologicznej.

      Diagnozę przeprowadza zespół w składzie:

      • mgr Zofia Maciałczyk – pedagog specjalny
      • mgr Małgorzata Kowalska - pedagog specjalny
      • mgr Aneta Lisowska – Miernik - pedagog specjalny
      • mgr Katarzyna Dusińska - psycholog             

       

      Rodzaj działania

      Czas trwania

      Specjalista

      Wywiad diagnostyczny

      1,5 - 2 h

      pedagog
       

      Obserwacja  diagnostyczna

      1 -1,5 h

      3 pedagogów,
      psycholog

      Analiza danych z wywiadu, obserwacji oraz dokumentacji dostarczonej przez rodziców pod kątem diagnozy funkcjonalnej

      1 h

       psycholog,

      3 pedagogów

      Sporządzenie informacji o wyniku badania

      1 h

      psycholog

      Przekazanie opinii pedagogiczno – psychologicznej  rodzicom

      1 h

      Rodzice ,  pedagog

       

       

      Punkt oferuje również pakiet terapeutyczny:

      Rodzaj działania

      Czas trwania

      Specjalista

      Ustalenie planu współpracy

      0,5

      Terapeuta, rodzice

      Opracowanie programu terapeutycznego, sekwencji stymulacyjnej

      1 godzina na każdy nowy program

      terapeuta

      Przekazanie programu, sekwencji stymulacyjnej

      1 godzina co 3 miesiące

      Terapeuta, rodzic

      Wizyta konsultacyjna- sprawdzenie realizacji programu oraz ustalenie zaleceń do dalszej pracy, praca edukacyjna z rodzicami.

      1 godzina co 6 tygodni

      Rodzic , dziecko, 2 terapeutów

       

       

      Kontakt
      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 
      w Skarżysku- Kamiennej 
      ul. Spacerowa 31
      tel/fax 0/41 25-11-041 

      mgr Malgorzata Kowalska 664-970-896

      mgr Zofia Macialczyk 607-865-176